05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Učbeniški sklad

Učencem v skladu s 📄Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov zagotavljamo brezplačno izposojo učbenikov. Učenci so učbenike dolžni zaščititi in z njimi skrbno ravnati, saj so namenjeni večletni izposoji.

Učenci prvega triletja prejmejo na začetku šolskega leta v šoli tudi delovne zvezke, sredstva za nakup gradiv krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Skrbnica učbeniškega sklada je Sandra Svetina.

📄Učbeniki v šolskem letu 2023/2024

Seznam delovnih zvezkov in pripomočkov za šolsko leto 2023-2024:

📄Delovni zvezki v šolskem letu 2023/2024

📄Pripomočki v šolskem letu 2023/2024

 

Dostopnost