05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

2Šolsko leto 2021/2022 se začne 1. 9. 2021 in konča 24. 6. 2022, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2022.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

-prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

-drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (za 9. razred do 15. 6. 2022) 

Počitnice

 Jesenske: od 25. 10. 2021 do 1. 11. 2021

Novoletne: od 25. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Zimske: od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022

Prvomajske:  od 27. 4. 2022 do 2. 5. 2022

Poletne: od 25. 6. 2022 do 31. 8. 2022 

 Pouka prosti dnevi: 

31. 10. 2021 – dan reformacije

1. 11. 2021 – dan spomina na mrtve

25. 12. 2021 – božič

26. 12. 2021 – dan samostojnosti in enotnosti

1. 1. 2022 in 2. 1. 2022 – novoletni praznik

8. 2. 2022 – kulturni praznik

18. 4. 2022 – velikonočni ponedeljek

27. 4. 2022 – dan upora proti okupatorju

1. 5. 2022 in 2. 5. 2022 – praznik dela

25. 6. 2021 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite 

od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022: prvi roki za učence devetih razredov

od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022: prvi roki za učence ostalih razredov

od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022: drugi roki 

od 3. 5. 2022 do 15. 6. 2021: prvi rok za ocenjevanje znanja za učence, ki se šolajo na domu (9. razred)

od 3. 5. 2022 do 24. 6. 2022: prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 8. razreda)

od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022: drugi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 9. razreda)

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2021/22 je koledar naslednji:

  • sreda, 4. 5. 2022: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • petek, 6. 5. 2022: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • torek, 10. 5. 2022: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. PREDMET– 9. razred
Dostopnost