05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolsko leto 2020/2021 se začne 1. 9. 2020 in konča 24.6.2021, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2021.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

-prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2020 do 29. 1. 2021

-drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021 (za 9. r do 15. 6. 2021) 

Počitnice

 Jesenske: od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Novoletne: od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021

Zimske: od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021

Prvomajske:  od 27. 4. 2021 do 2. 5. 2021

Letne: od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021 

 Pouka prosti dnevi: 

31. 10. 2020 – dan reformacije

1. 11. 2020 – dan spomina na mrtve

25. 12. 2020 – božič

26. 12. 2020 – dan samostojnosti in enotnosti

1. 1. 2021 in 2. 1. 2021 – novoletni praznik

8. 2. 2021 – kulturni praznik

5. 4. 2021 – velikonočni ponedeljek

26. 4. 2021 – pouka prost dan

27. 4. 2021 – dan upora proti okupatorju

1. 5. 2021 in 2. 5. 2021 – praznik dela

25. 6. 2021 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite 

od 16. 6. 2021 do 30. 6. 2021: prvi roki za učence devetih razredov

od 28. 6. 2021 do 9. 7. 2021: prvi roki za učence ostalih razredov

od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021: drugi roki 

od 3. 5. 2021 do 15. 6. 2021: prvi rok za ocenjevanje znanja za učence, ki se šolajo na domu (9. razred)

od 3. 5. 2021 do 24. 6. 2021: prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 8. razreda)

od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021: drugi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 9. razreda)

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

  • torek, 4. 5. 2021: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • četrtek, 6. 5. 2021: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • ponedeljek, 10. 5. 2021: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. PREDMET– 9. razred