05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev

Za zagotavljanje varnosti učencev sprejme šola pravila šolskega reda. Le ob upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko šola zagotovi učencem varnost.

 Organizacija prevozov in varstva vozačev –  PROMETNI REŽIM za zagotavljanje varnosti učencev

Vsi udeleženci v prometu moramo spoštovati prometni režim na parkiriščih vrtca in šole:

– upoštevati moramo enosmerni krožni promet ob šoli in vrtcu,

– parkirišče ob vhodu v šolo je namenjeno prihodu in odhodu učencev,

STARŠI otrok VRTCA parkirajo na parkirišču desno od vrtca

(7 mest rezerviranih za starše vrtca),

STARŠI otrok ŠOLE in oddelka VRTCA V ŠOLI parkirajo na parkirišču ob telovadnici (7 mest rezerviranih za starše teh otrok),

DELAVCI vrtca in šole parkirajo na parkirišču desno od vrtca in ob telovadnici do zapolnitve mest, nato na parkirišču za telovadnico,

– v času roditeljskih sestankov parkirajo starši tudi na parkirišču nasproti šole ob tovarniški hali.

Del učencev šole je vozačev, ki se vsakodnevno pripeljejo v šolo z avtobusi in s šolskimi kombiji iz naslednjih smeri:

  • Petrinje, Vrhpolje (šolski avtobus)
  • Rodik, Golac, Javorje , Obrov (šolski avtobus)
  • Kovčice, Ritomeče, Gradišče (šolski kombi)
  • Tatre, Orehek, Velike Loče, Slope, Tublje (šolski kombi)

Lokacije postaj šolskega avtobusa

Za  učence organiziramo po pouku vsakodnevno varstvo vozačev od 12.35 do 14.45 ure. V tem času so učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja in ostale organizirane popoldanske dejavnosti. 

 Vozni red prevozov 2023/2024

Dostopnost