05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Kulturni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Dobrodošlica prvošolcem

2. Gledališka predstava

3. Ogled risanega filma

4. Glasbena predstava

september

oktober

december

april 2021

2.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Zaključek Bralne značke

oktober

december

april 2021

maj  2021

3.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Ustvarjamo ob knjigi

oktober

december

april 2021

maj 2021

4.r.

1. Glasbena predstava

2. Kino predstava

3. Pust

oktober

december

februar 2021

5.r.

1. Šolski muzej Ljubljana

2. Kino predstava

3. Cerkljanski muzej

september

december

januar 2021

6., 7., 8. in 9.r

1. Mitski park

2. Kino ali spletna projekcija

3. Pust

oktober

december

februar 2021

Naravoslovni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Obisk botaničnega vrta

2. Skrb za zdravje

3. Zaključna ekskurzija

oktober

marec 2021

junij 2021

2.r.

1. Skrb za zdravje/Travnik

2. Obisk botaničnega vrta

3. Zaključna ekskurzija

april 2021

oktober

junij 2021

3.r.

1. Slovenska obala

2. Mediteransko rastje

3. Lov za zakladom

maj 2021

maj 2021

maj 2021

4.r.

1. Škocjanske jame

2. Mediteranska vegetacija

3. Rakov Škocjan

april 2021

maj 2021

junij 2021

5.r.

1. Pust

2. Gonila in verižni mehanizmi

3. Naravoslovno-zgodovinska učna pot

februar 2021

januar 2021

maj 2021

6.r.

1. Ogled Štanjela in grafične delavnice

2. Botanični vrt

3. Zaključna ekskurzija

oktober

junij 2021

junij 2021

7.r.

1. Rastje v predalpskem svetu

2. Krajinski park Strunjan

3. Zaključna ekskurzija

januar 2021

december

junij 2021

8.r.

1. Podjetniške delavnice

2. Po poteh graničarjev

3. Zaključna ekskurzija

oktober

marec 2021

junij 2019

9.r.

1. Trst

2. Dimnice

3. Zaključna ekskurzija

april 2021

oktober

junij 2021

Športni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Pohod

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

oktober

marec 2021

maj 2021

3.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Igre v vodi

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

maj 2021

maj 2021

maj 2021

4.r.

1. Mitski park Rodik

2. Kros

3. Igre na prostem

4. Atletski mnogoboj

5. Plavanje

 oktober

september

maj 2021

maj 2021

maj 2021

5.r.

1. Pohod – Hrpeljska gora

2. Kros

3. Smučanje

4. Plavanje

5. Atletika

 september

september

januar 2021

januar 2021

maj 2021

6., 7., 8. in 9.r.

1. Pohod

2. Kros

3. Smučanje in zimski pohod

4. Atletika

5. Plavanje

 september

september

januar 2021

maj 2021

junij 2021

Tehniški dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r., 3.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Hiša eksperimentov

3. Ustvarjalne delavnice / Snovi in gibanje (3. r.)

december

februar 2021

marec 2021

4.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Obdelava lesa

3. Orientacija

4. Elektrika

december

maj 2021

maj 2021

april 2021

5.r.

1. Jumicar

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kolesarski poligon

4. Izdelovanje nakita

november

december

april 2021

januar 2021

6.r.

1. Ročna izdelava papirja

2. Novoletno ustvarjanje

3. 3D modeliranje

4. Kolesarski izpit

 marec 2021

december

junij 2021

oktober

7.r.

1. Rastem s knjigo

2. Novoletno ustvarjanje

3. Umetne mase

4. Naprave na smučišču

 marec 2021

december

januar 2021

januar 2021

8.r.

1. Mesto Ljubljana

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kovine

4. Tehniški muzej Bistra

 januar 2021

december

marec 2021

september

9.r.

1. Karierni center, Luka koper

2. Novoletno ustvarjanje

3. Tehniški muzej Bistra

4. Promocija poklicev

 november

december

september

oktober