05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

dood 40Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

Telefonske številke so:

zbornica – 05 689 20 65

kabinet razredne stopnje (kabinet RS) – 05 689 20 69

knjižnica – 05 689 20 64

kabinet ŠPO – 05 689 20 68

kabinet RAČ – 05 689 20 63

šolska svetovalna služba (ŠSS) – 05 689 20 71

pisarna ravnatelja – 05 689 20 61

pisarna pomočnice ravnatelja – 05 689 20 62

 

Učitelj Dan, šolska ura Prostor
Tina Šmerc Višnjevec ponedeljek, 3. šolska ura Kabinet RS
Maja Hlad Križman ponedeljek, 2. šolska ura Kabinet RS
Jerica Carič ponedeljek, 4. šolska ura Kabinet RS
Tina Babuder ponedeljek, 5. šolska ura Kabinet RS
Sebastijan Mavrič torek, 1. šolska ura Pisarna ravnatelja
Jasmina Bubnič torek, 2. šolska ura Kabinet RS
Marija Sladič torek, 3. šolska ura Kabinet RS
Mojca Čermelj torek, 4. šolska ura Kabinet RS
Vanda Jerala torek, 5. šolska ura Kabinet RS
Kristina Gustinčič sreda, 2. šolska ura Kabinet RS
Natalija Volf sreda, 3. šolska ura Kabinet RS
Ivjana Rožac sreda, 4. šolska ura Kabinet RS
Suzana Bernetič sreda, 5. šolska ura Kabinet RS
Martina Kandare četrtek, 4. šolska ura Kabinet RS
Neda Fabijančič četrtek, 5. šolska ura Kabinet RS
Fanči Klobučar petek, 5. šolska ura Kabinet RS
Suzana Štavar ponedeljek, 2. šolska ura Zbornica
Mirjana Metlika ponedeljek, 3. šolska ura Zbornica
Vesna Marion ponedeljek, 4. šolska ura Zbornica
Jaka Nemanič petek, 3. šolska ura Zbornica
Daša Rebec ponedeljek, od 11.15 do 11.35 Knjižnica
Ingrid Škerjanec torek, 3. šolska ura Kabinet RAČ
Samo Meden torek, 3. šolska ura Zbornica
Lilijana Čepar torek, 4. šolska ura Zbornica
Peter Kastelic torek, 4. šolska ura Kabinet ŠPO
Tjaša Race sreda, 2. šolska ura Zbornica
Mateja Turk sreda, 3. šolska ura Zbornica
Helena Menger sreda, 4. šolska ura Zbornica
Anita Penko Maslo četrtek, od 8.50 do 9.10 Zbornica
Simona Krebelj četrtek, 3. šolska ura Zbornica
Barbara Hrvatin Novak četrtek, 5. šolska ura Zbornica
Dejan Čeranič četrtek, od 12.30 do 12. 50 Kabinet ŠPO
Ksenija Generali petek, 3. šolska ura Zbornica
Dostopnost