05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

Telefonske številke so:

zbornica – 05 689 20 65

kabinet razredne stopnje (kabinet RS) – 05 689 20 69

knjižnica – 05 689 20 64

kabinet ŠPO – 05 689 20 68

kabinet RAČ – 05 689 20 63

šolska svetovalna služba (ŠSS) – 05 689 20 71

pisarna ravnatelja – 05 689 20 61

pisarna pomočnice ravnatelja – 05 689 20 62