05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si
Ime in sedež šole

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje,

Hrpelje, Reška cesta 30, 6240 Kozina.

Podatki o ustanovitelju

Ustanovitelj šole je občina Hrpelje – Kozina, ki jo je ustanovila z odlokom številka 112/97-05 (Ur.l.RS, št. 67/79 – 30.10.1997).

Šolski okoliš

Osnovna šola DBB Hrpelje  zajema naslednji šolski okoliš:

Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Tublje, Slope, Materija, Bač pri Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše, Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre.

Šolski prostor

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence med izvajanjem pouka in drugih aktivnosti, določenih z Letnim delovnim načrtom šole, na šolskem prostoru, ki obsega: šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, šolske zelenice, šolsko avtobusno postajo in šolske dovozne poti. Na tem prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda.

Organizacijska shema šole

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok od 1. do 9. razreda. Pouk poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času. Več kot polovica učencev je vozačev, ki se vsak dan v šolo pripeljejo z avtobusi in šolskimi kombiji. Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, za učence 1. in 2. triade podaljšano bivanje, za učence 3. triade varstvo učencev, ko čakajo na prevoze in druge dejavnosti šole.

Dostopnost