05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in dvakrat tedensko prostovoljno popoldansko učno pomoč. Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci običajno tudi tekmujejo v znanju. Za učence s posebnimi potrebami in učence priseljence organiziramo individualno ali skupinsko učno pomoč in dodatno strokovno pomoč. Dodatno strokovno pomoč izvaja socialna pedagoginja Tea Kocjančič, posamezni učitelji in drugi zunanji strokovni delavci (logopedinja, surdopedagoginja).

Dostopnost