05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Učenci bodo lahko tekmovali iz naslednjih predmetnih področij:

Vrsta tekmovanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Računanje je igra      
Matematični kenguru – Vegovo priznanje 18. 3. 2021 17. 4. 2021
Hitro računanje
Logika
Naravoslovje (Kresnička) 3. 2. 2021
Slovenščina (Mehurčki) 8. 4. 2021
Slovenski jezik – Cankarjevo priznanje 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
Angleški jezik 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
Angleška bralna značka
Biologija – Proteusovo priznanje 21. 1. 2021 20. 3. 2021
Kemija – Preglovo priznanje 18. 1. 2021 27. 3. 2021
Fizika – Stefanovo priznanje 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
Geografija 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
Zgodovina 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021
Italijanščina      
Kaj veš o prometu      
Športna tekmovanja