05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Učbeniški sklad

Na OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje deluje učbeniški sklad. Z učbeniškim skladom vsem učencem na šoli v skladu s 📄Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov omogočamo brezplačno izposojo učbenikov, kar je sofinancirano s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Učenci dobijo učbenike v izposojo najkasneje prvi teden v septembru za tekoče šolsko leto, lahko pa tudi prej. Učbenike ovijejo (ovitek naj bo snemljiv) in podpišejo. Ob koncu šolskega leta učbenike vrnejo v učbeniški sklad.

Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je uporabnik sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

V kolikor vaš otrok obiskuje 1., 2. ali 3. razred, z naročilom na učbeniški sklad prejme tudi brezplačen komplet delovnih zvezkov in delovnih učbenikov, ki jih ob koncu šolskega leta obdrži.

 

Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada najdete na povezavi: NAROČILNICA.

 

Ko izpolnite naročilnico, je vaš otrok naročen na učbeniški sklad do konca šolanja na OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje (za vseh 9 let) ali do preklica naročila.

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do seznamov vseh učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/25. Delovne zvezke (razen za 1., 2. in 3. razred) in potrebščine kupite starši.

Lepo prosim in pričakujem, da učenci z učbeniki ravnajo skrbno in odgovorno. Le tako jih bodo lahko tudi učenci, ki pridejo za njimi, z veseljem uporabljali.

 

Sandra Svetina,

skrbnica učbeniškega sklada

 

Datum objave seznamov:   9. 6. 2024

SEZNAMI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025:

 

Dostopnost