05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Kulturni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Dobrodošlica prvošolcem

2. Gledališka predstava

3. Glasbena predstava

4. Ogled risanega filma

september

oktober

oktober

december

2.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Branje pod krošnjami

oktober

december

oktober

maj  2022

3.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Branje pod krošnjami

oktober

december

oktober

maj 2022

4.r.

1. Gledališka predstava

2. Kino predstava

3. Pust

oktober

december

marec 2022

5.r.

1. Gledališka predstava

2. Šolski muzej Ljubljana

3. Pust

oktober

september

marec 2022

6., 7., 8. in 9.r

1. Nazaj k naravi

2. Kino ali spletna projekcija

3. Pust

oktober

december

marec 2022

Naravoslovni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Škrat na Krasu

2. Varno v prometu

3. Živalski vrt

september

oktober

junij 2022

2.r.

1. Škrat na Krasu

2. Varno v prometu

3. Živalski vrt

september

oktober

junij 2022

3.r.

1. Slovenska obala

2. Mediteransko rastje

3. Lov za zakladom

maj 2022

maj 2021

maj 2022

4.r.

1. Škocjanske jame

2. Mediteranska vegetacija

3. Rakov Škocjan

april 2022

november

junij 2022

5.r.

1. Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

2. Mitski park

3. Naravoslovno-zgodovinska učna pot

april 2022

november

maj 2022

6.r.

1. Ogled Štanjela in grafične delavnice

2. Gozdne rastline

3. Zaključna ekskurzija

oktober

junij 2022

junij 2022

7.r.

1. Rastje v predalpskem svetu

2. Krajinski park Strunjan

3. Zaključna ekskurzija

januar 2022

junij 2022

junij 2022

8.r.

1. Podjetniške delavnice

2. Po poteh graničarjev

3. Zaključna ekskurzija

oktober

november

junij 2022

9.r.

1. Trst

2. Dimnice

3. Zaključna ekskurzija

november

oktober

junij 2022

Športni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Pohod

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

oktober

marec 2022

maj 2022

3.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Igre v vodi

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

maj 2022

maj 2022

maj 2022

4.r.

1. Mitski park

2. Kros

3. Igre na prostem

4. Atletski mnogoboj

5. Plavanje

 april 2022

september

november

maj 2022

november

5.r.

1. Pohod – Hrpeljska gora

2. Kros

3. Smučanje

4. Zimski pohod

5. Atletika

 september

september

dec., jan. feb.

dec., jan., feb.

maj 2022

6., 7., 8. in 9.r.

1. Pohod

2. Kros

3. Smučanje in zimski pohod

4. Atletika

5. Plavanje

 september

september

januar 2022

maj 2022

junij 2022

Tehniški dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r., 3.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Hiša eksperimentov

3. Ustvarjalne delavnice

december

februar 2022

marec 2022

4.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Obdelava lesa

3. Orientacija

4. Elektrika

december

november

november

april 2022

5.r.

1. Jumicar

2. Novoletno ustvarjanje

3. Gonila in verižni sistemi

4. Kolesarski poligon

november

december

dec., jan., feb.

april 2022

6.r.

1. Ročna izdelava papirja

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kamišibaj in glasba

4. 3D modeliranje

 januar 2022

december

junij 2022

januar 2022

7.r.

1. Rastem s knjigo

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kamišibaj in glasba

4. Naprave na smučišču

 oktober

december

junij 2022

januar 2022

8.r.

1. Mesto Ljubljana

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kovine STŠ

4. Tehniški muzej Bistra

 september

december

marec 2022

september

9.r.

1. Karierni center, Luka koper

2. Novoletno ustvarjanje

3. Tehniški muzej Bistra

4. Promocija poklicev

 september

december

september

oktober

Dostopnost