05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Kulturni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Dobrodošlica prvošolcem

2. Gledališka predstava

3. Ogled risanega filma

4. Glasbena predstava

september

oktober

december

marec 2019

2.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Zaključek Bralne značke

oktober

december

marec 2019

april 2019

3.r.

1. Gledališka predstava

2. Ogled risanega filma

3. Glasbena predstava

4. Zaključek Bralne značke

oktober

december

marec 2019

april 2019

4.r.

1. Glasbena predstava

2. Kino predstava

3. Glasbena predstava

4. Kulturna dediščina domačega kraja

oktober

december

marec 2019

junij 2019

5.r.

1. Šolski muzej Ljubljana

2. Gledališka predstava

3. Kino predstava

4. Glasbena predstava

september

oktober

december

marec 2019

6., 7., 8. in 9.r

1. Filmska vzgoja

2. Filmska predstava

3. Glasbena predstava

4. Zaključek Bralne značke

november

december

april 2019

april 2019

Naravoslovni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1.r.

1. Promet

2. Travnik

3. Zaključna ekskurzija

oktober

maj 2019

junij 2019

2.r.

1. Zdravje

2. Snovi

3. Zaključna ekskurzija

april 2019

maj 2019

junij 2019

3.r.

1. Snovi

2. Lov za zakladom

3. Mediteransko rastje

april 2019

maj 2019

maj 2019

4.r.

1. Človeško telo

2. Naravna dediščina domačega kraja

3. Rakov Škocjan

september

maj 2019

junij 2019

5.r.

1. Zdrava prehrana

2. Pivška presihajoča jezera

3. Naravoslovno-zgodovinska učna pot

november

marec 2019

maj 2019

6.r.

1. Naravoslovno-didaktični center Bazovica

2. Naravni ekosistemi

3. Spoznavajmo Slovenijo – Notranjska

oktober

junij 2019

junij 2019

7.r.

1. Soline Strunjan

2. Gozd in jezero

3. Spoznavajmo Slovenijo – Dolenjska

november

december

junij 2019

8.r.

1. Mesto Ljubljana

2. Po poteh graničarjev

3. Spoznavajmo Slovenijo – Gorenjska

oktober

november

junij 2019

9.r.

1. Trst

2. Dimnice

3. Spoznavajmo Slovenijo – po izbiri

november

februar 2019

junij 2019

Športni dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Igre v vodi

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

marec 2019

marec 2019

maj 2019

3.r.

1. Kros

2. Olimpijada za najmlajše

3. Igre v vodi

4. Plavanje

5. Atletika

september

september

marec 2019

marec 2019

maj 2019

4.r.

1. Pohod

2. Kros

3. Hrpeljska Gora

4. Atletika

5. Plavanje

 september

september

oktober

maj 2019

junij 2019

5.r.

1. Pohod

2. Kros

3. Smučanje – šola v naravi

4. Plavanje

5. Atletika

 september

september

december

december

maj 2019

 

6., 7., 8. in 9.r.

1. Pohod

2. Kros

3. Smučanje

4. Atletika

5. Plavanje

 september

september

januar 2019

maj 2019

junij 2019

Tehniški dnevi

Razred Vsebina Mesec
1., 2.r., 3.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Kmetija – spoznavajmo domače živali

3. Prometni dan

 november

marec 2019

maj 2019

4.r.

1. Novoletno ustvarjanje

2. Prometni dan

3. Elektrika in magnetizem

4. Vodno kolo

 november

maj 2019

maj 2019

april 2019

5.r.

1. Jumicar

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kolesarski izpit

4. Zaključna ekskurzija

 november

november

maj 2019

junij 2019

6.r.

1. Ročna izdelava papirja

2. Novoletno ustvarjanje

3. 3D modeliranje

4. Prometni dan

 november

november

februar 2019

maj 2019

7.r.

1. Rastem s knjigo

2. Novoletno ustvarjanje

3. Umetne mase

4. Prometni dan

 oktober

november

marec 2019

maj 2019

8.r.

1. Deficitarni poklici

2. Novoletno ustvarjanje

3. Kovinr

4. Prometni dan

 oktober

december

april 2019

maj 2019

9.r.

1. CIPS, Luka koper

2. Novoletno ustvarjanje

3. Krapina – Muzej neandertalca

4. Prometni dan

 oktober

december

april 2019

maj 2019