05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2022/23

zbornica – 05 689 20 65

kabinet razredne stopnje (kabinet RS) – 05 689 20 69

knjižnica – 05 689 20 64

kabinet ŠPO – 05 689 20 68

kabinet RAČ – 05 689 20 63

šolska svetovalna služba (ŠSS) – 05 689 20 71

pisarna ravnatelja – 05 689 20 61

pisarna pomočnice ravnatelja – 05 689 20 62

 

1.-5. razred

Učitelj  Dan  Ura  Prostor 
Andrejka Lukač četrtek 1.ura (8.00-8.45) pisarna pomočnice ravnatelja
Ivjana Rožac petek 5.ura (11.40-12.25) kabinet RS
Jasmina Bubnič torek 2.ura (8.50-9.35) kabinet RS
Jerica Carič torek 4.ura (10.50-11.35) zbornica
Kristina Gustinčič sreda 2.ura (8.50-9.35) kabinet RS
Ksenija Generali sreda 1. uro (8.00-8.30) zbornica
Marija Sladič torek 2.ura (8.50-9.35) kabinet RS
Martina Kandare torek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Martina Škerjanc ponedeljek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Mojca Čermelj torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Monika Stepančič sreda 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Natalija Volf sreda 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Petra Vidmar petek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Sandra Vuleta petek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Sebastijan Mavrič ponedeljek 2.ura (8.50-9.35) pisarna ravnatelja
Suzana Bernetič torek 5.ura (11.40-12.30) kabinet RS
Tina Babuder četrtek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Tina Šmerc Višnjevec ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) kabinet RS

 

6.-9.razred

Učitelj  Dan  Ura  Prostor 
Anita Penko Maslo ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) zbornica
Ava Slejko torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet ŠPO
Barbara Hrvatin Novak sreda 2.ura (8.50-9.35) zbornica
Daša Rebec petek 2.uro (9.10-9.30)  knjižnica
Dejan Čeranič torek 2.ura (8.50-9.35) kabinet ŠPO
Frančiška Klobučar četrtek 5.ura (11.40-12.25) zbornica
Helena Menger petek 4.ura (10.50-11.35) kabinet TJA
Jaka Nemanič petek 3.ura (10.00-10.45) zbornica
Ingrid Škerjanc torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RAČ
Mateja Turk ponedeljek 2.ura (8.50-9.35) knjižnica
Mirjana Metlika ponedeljek 3.ura (10.00-10.45) kabinet KEM-GEO
Peter Kastelic ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) kabinet ŠPO
Samo Meden petek 2.ura (8.50-9.35) kabinet MA-FI
Sandra Starc ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) kabinet MA-FI
Simona Krebelj sreda 3.ura (10.00-10.45) učilnica SLJ
Suzana Štavar torek 2.ura (8.50-9.35) učilnica KEM-GEO
Tjaša Trampuž četrtek 2.ura (8.50-9.35) kabinet SLJ
Vesna Marion četrtek 3.ura (10.00-10.20) učilnica LUM

Učitelji dodatne strokovne pomoči

Učitelj  Dan  Ura  Prostor 
Lilijana Drobnjak torek 6.ura (13.15-13.35) kabinet ISP
Maja Hlad Križman četrtek 1.ura (8.00-8.45) kabinet RS
Maja Sulčič sreda 2.ura (8.50-9.35) pisarna ŠSS
Tea Kocjančič ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) kabinet  RS

 

Dostopnost