05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

Šola bo tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede organizirala v obliki šole v naravi, kar predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z vidika poglabljanja stika z naravo in z rekreativnega vidika. Omogoča socialno učenje za izboljšanje medsebojnih odnosov med učenci. Vsako leto kandidiramo na razpis Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (COŠD).

1., 2. razred: privajanje na vodo (10-urni plavalni tečaj) pomlad 2019 – Bazeni Terme Čatež v Žusterni.

3. razred: letna šola v naravi od 27. 5. do 31. 5. 2019 – Debeli Rtič.

5. razred: zimska šola v naravi, od 17.  do 21. 12. 2018 – Cerkno (Hotel Cerkno) .

7. razred: naravoslovni teden, od 10. do 14. 12. 2018 – Bohinj (CŠOD Bohinj).