05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si
ŠOLSKO LETO 2021/2022

UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE

Učitelj Poučuje Razrednik
Tina Šmerc Višnjevec razredni pouk 1. a
Suzana Bernetič razredni pouk 1. b
Martina Kandare razredni pouk 2.a
Mojca Čermelj razredni pouk 2. b
Natalija Volf razredni pouk 3. a
Sandra Vuleta razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Jerica Carič razredni pouk 5. a
Marija Sladič razredni pouk 5. b
Petra Vidmar druga strokovna delavka v 1. a, podaljšano bivanje 1. a
Tina Babuder druga strokovna delavka v 1. b, podaljšano bivanje 1. b
Ava Slejko podaljšano bivanje 2. a
Martina Škerjanc podaljšano bivanje 2. b
Frančiška Klobučar podaljšano bivanje 3. a
Ivjana Rožac podaljšano bivanje 3. b
Maja Hlad Križman podaljšano bivanje 4. a
Monika Stepančič podaljšano bivanje 4. b
Ksenija Generali podaljšano bivanje 5. r
Andrejka Lukač angleški jezik 2., 3., 4. r
Tina Šmerc Višnjevec NIP prvi tuji jezik angleščina 1. b
Petra Vidmar NIP prvi tuji jezik angleščina 1. a
Ksenija Generali NIP italijanščina 4., 5. in 6. r
Helena Menger angleški jezik 5. r
Frančiška Klobučar glasbena umetnost, 5. a
Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Maja Sulčič dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč

UČITELJI 3. TRILETJE

Učitelj  Poučuje Razrednik
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti 6. a
Sandra Starc matematika, izbirni predmeti 6. b
Dejan Čeranič šport, izbirni predmeti 6. c
Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti 7. a
Simona Krebelj slovenski jezik 7. b
Helena Menger angleški jezik, izbirni predmeti 8. a
Samo Meden tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti 8. b
Ingrid Škerjanc matematika, izbirni predmeti 9. a
Barbara Hrvatin Novak angleščina, izbirni predmeti 9. b
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, OPZ, MPZ
Frančiška Klobučar glasbena umetnost, OPZ
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti
Ava Slejko šport
Suzana Štavar geografija, zgodovina
Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti
Daša Rebec zgodovina, državljanska kultura in etika
Mateja Turk zgodovina, državljanska kultura in etika
Tjaša Trampuž slovenski jezik
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Maja Sulčič dodatna strokovna pomoč
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč
Dostopnost