05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši, dragi učenci. Obdobje epidemije Covid-19 se z junijem končuje, osnovne šole na široko odpirajo svoja vrata za vse učence.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se učencem prve triade in devetošolcem, ki so že v šoli, pridružijo najprej četrto- in petošolci, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razreda. Če grobo posplošimo, bi lahko rekli, da se končno vračamo v ustaljene tirnice, po katerih smo vozili pred 13. marcem.

Kljub vsemu nekateri ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa ostajajo v veljavi, bodisi kot obveza ali le kot priporočilo. Osnovni pogoj za vrnitev učenca v šolo je to, da je popolnoma zdrav. Ostaja TUDI UKREP upoštevanja varnostnih razdalj 1.5 m, umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja in kihanja. Uporaba mask je obvezna le še na šolskih prevozih, sicer pa je uporaba mask priporočljiva na hodnikih in v skupnih prostorih.

Pouk bo potekal po običajnem urniku. Razredi oz. oddelki bodo enotni in se ne delijo. Učenci domačini naj v šolo zjutraj prihajajo po 7.45. V stavbo še naprej vstopajo le učenci, starši pridejo le do vhoda in v šolo ne smejo. Ob vstopu v šolo se učenci preobujejo v šolske copate. Učenci bodo ves čas pouka v eni učilnici in se ne selijo po šoli. Odmori bodo ločeni, učenci se med oddelki in razredi v času pouka ter med odmori ne bodo mešali.

Malica poteka izključno v matičnem razredu. Svojih prtičkov učenci ne potrebujejo (šola zagotovi papirnate). Na kosilo bodo učenci zaradi omejitev odhajali v manjših skupinah in v daljšem časovnem obdobju.

Šolski prevozi bodo potekali po običajnih urnikih. Režim obnašanja in varnostnih ukrepov na avtobusih in kombijih vam bodo predstavili prevozniki, maske pa so v avtobusih in kombijih  obvezne.

Po končanem pouku učenci domačini, ki nimajo kosila in niso vključeni v OPB, odidejo domov. Učenci vozači gredo v OPB ali v UD (učne delavnice).

Stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo še vedno »na daljavo«, torej prek telefona in e-pošte.

Dragi učenci, veseli smo, da je korona obdobje praktično mimo in da se naslednji teden ponovno snidemo v šoli, hramu učenosti, ki ga ne more nadomestiti noben ZOOM, kamera in računalnik.

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

 

Dostopnost