05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Splošna stavka vzgoje in izobraževanja

(sreda, 14. marec)

 

Spoštovani starši, skrbniki!

Zaposleni na Osnovni šoli Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje se bomo pridružili ostalim slovenskim osnovnim šolam ob splošni stavki vzgoje in izobraževanja. Razloge za odločitev o stavki si lahko podrobneje ogledate v priloženem dokumentu, ki ga je pripravil Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

Na dan stavke, v sredo, 14. marca 2018, bodo osnovne šole zaprte, tako bo tudi z našo.

Prosimo vas, da na dan stavke poskrbite za ustrezno varstvo svojega otroka. Stavkajoči bodo poskrbeli samo za tiste otroke, ki bi se sicer z vidika varnosti znašli v tveganih razmerah.Stavkajoči se zavedajo, da bo stavka največ nevšečnosti povzročila prav vam staršem, zato vas prosimo za razumevanje.

 

Peter Kastelic, sindikalni zaupnik

Sebastijan Mavrič, ravnatelj

 

 

 

Ljubljana, marec 2018

 

Spoštovani starši,

 

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

 

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

 

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

 

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v osnovnih šolah ne bo pouka. V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni po predhodnem dogovoru z vami starši, bo poskrbljeno za otroke prvega triletja, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti.

 

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.

 

Glavni stavkovni odbor SVIZ

Dostopnost