05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši, dragi učenci. Žal tudi v novo šolsko leto 2020/21 vstopamo z mnogimi omejitvami, priporočili in zapovedmi, ki nam jih narekuje še vedno zelo prisotna epidemija COVID-19. Na srečo je trenutna epidemiološka slika takšna, da se pouk vendarle začenja v živo, in to v prostorih šole. Upajmo, da tako tudi ostane!

 

Navodilom za prvi šolski dan sledijo priporočila NIJZ. Naprošam vas, da jih dosledno upoštevate, saj bomo le tako s svojim odgovornim ravnanjem uspešno pripomogli k preprečevanju širjenja epidemije.

 

***************************************************************************************

 • Šola odpre vrata v torek, 1. 9. 2020, ob 06.30, kot je to običajno. Jutranje varstvo se prične ob 06.30.
 • Tako prvi dan kot vse ostale dni v letu v šolo vstopajo le zdravi učenci.
 • Letos se ne bomo zbrali v telovadnici, temveč vas bodo razredniki iz večnamenskega prostora ob 07.45 odpeljali naravnost v učilnice.
 • Učenci domačini (ne vozači) prihajate v šolo po 7.45, saj bomo tako lažje zagotovili varne razdalje, ki nastajajo zaradi gneče (prihajajoči vozači + domačini).
 • Na poti v šolo upoštevajte cestno-prometne predpise.
 • V šolo vstopate sami, brez staršev.
 • Govorilne ure, roditeljski sestanki in ostali ustaljeni načini komunikacije s starši bodo zaenkrat potekali le na daljavo (telefon, el. pošta, video konference).
 • Na hodnikih, straniščih, v večnamenskem prostoru, ob garderobnih omaricah in drugih skupnih prostorih se za vse učence (od 1. do 9. razreda) priporoča uporaba zaščitnih mask. Ob prihodu v učilnico si umijete roke.
 • V razredih med poukom učenci mask ne boste uporabljali.
 • V šoli je obvezna nošnja copat.  
 • Pouk bo prvi šolski dan potekal po urniku, tudi pouk izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov.
 • Malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence.
 • Kosilo bo na voljo že prvi dan (prijave ste že oddali na elektronski obrazec).
 • Podaljšano bivanje je na voljo prvi dan za vse vpisane učence do običajne 16.35 ure.
 • Učenci domačini, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, takoj po končanem pouku zapustijo šolo in odidejo domov. Čakanje na popoldanske dejavnosti v šoli zaradi »covid situacije« ne bo možno.
 • Avtobusi bodo vozili po objavljenih voznih redih. Na šolskih prevozih je obvezna uporaba mask.

 

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj se obrnite na šolo. Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč.

 

Dragi učenci in starši, želimo vam zdravo in uspešno šolsko leto 2020/21.

 

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

 

**********************************************************************************

                                         PRIPOROČILA NIJZ

 

PREVENTIVNI EPIDEMIOLOŠKI UKREPI:

 • v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni;
 • obvezno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo;
 • vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke;
 • umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin;
 • ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
 • papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
 • pouk bo potekal ves čas v eni učilnici, razen manjših učnih skupin na predmetni stopnji in pri uporabi specialnih učilnic, ki pa bodo po končani uri razkužene;
 • vsi oddelki bodo malicali v učilnicah;
 • reditelji prinesejo, odnesejo malico;
 • obvezno je umivanje rok pred obrokom in po obroku pred nadaljevanjem pouka, 

 

AVTOBUS:

Za vse potnike ne glede na starost, je na šolskem avtobusu obvezna uporaba obrazne maske.

ČE UČENEC MASKE NE BO IMEL, NE BO SMEL VSTOPITI NA AVTOBUS.

 

NOŠENJE MASK:

 • nošenje mask na hodnikih, straniščih, v večnamenskem prostoru in garderobah je obvezno za vse učence in ne le za učence 3. triade, ki so stari več kot 12 let;
 • učenci lahko imajo svoje zaščitne maske.

 

Postopek pravilne namestitve zaščitne maske:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

 

STRANIŠČE:

 • obvezno je temeljito umivanje rok v sanitarijah;
 • odpiranje vrat s komolci oz. čisto brisačko;
 • upoštevanje varnostne razdalje.

 

KOSILO:

 • vsi  učenci si morajo pred obrokom temeljito umiti roke;
 • učenci iz ene učne skupine gredo na kosilo skupaj;
 • učenci, ki imajo izbirne predmete, odhajajo v jedilnico v skupini po končanem pouku z upoštevanjem varnostne razdalje;
 • upoštevamo talne označbe.

 

BOLEZEN:

 • v primeru bolezni učenci ostanejo doma, starši pokličejo osebnega zdravnika, odsotnost javijo razredniku ali v tajništvo šole;
 • učenci se v šolo vrnejo, ko so popolnoma zdravi;
 • v kolikor je pri učencu ali njegovemu družinskemu članu potrjena okužba s covid-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole.

 

Podrobnejše informacije bodo učenci prejeli na razrednih urah, starši pa na roditeljskih sestankih na daljavo.  

 

Dostopnost