05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši,

v skladu z okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli v preteklih dneh vas obveščamo, da bo v času pouka na daljavo za učence omogočen brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ in zbrane podatke o prijavah posredovala ustanovitelju (Občini Hrpelje-Kozina), ki bo na podlagi zbranih potreb organizirala distribucijo toplih obrokov, pripravljenih v Vrtcu Hrpelje.

Naročila za tople obroke sprejemamo na elektronskem naslovu:  info@os-hrpelje.si , in sicer do nedelje, 08. 11. 2020, do 12. ure. 

Prevzem obroka bo od ponedeljka do petka možen med 12.00 in 12.30, na prevzemnem mestu pred kuhinjo Vrtca Hrpelje, in sicer z lastno prenosno posodo (osebno embalažo).

Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v torek, 10. 11. 2020.

 

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

 

Dostopnost