E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Subvencija

SUBVENCIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO

Z začetkom šolskega leta 2014/2015 se bo v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V postopku sprejemanja v Državnem zboru je tudi sprememba Zakona o šolski prehrani.

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano PO ENAKIH MERILIH (lestvici) kot v tem šolskem letu. POENOSTAVLJA SE POSTOPEK pridobivanja pravice, tako staršem NE BO VEČ TREBA ODDAJATI VLOG za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Upravičenost do tega bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato NI POTREBNO, razen če družina NIMA veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. 

Starši, ki ne zmorejo plačati polne cene prehrane, naj se obrnejo na Svetovalno službo na šoli.

(05 689 20 71, Maja Sulčič, Danijela Želko) ali na Center za socialno delo Sežana.