E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

 

1.-5. razred

Učitelj Dan Ura Prostor
Andrejka Lukač TOR, 2. ura 8.50 – 9.35 Pisarna POM
Anita Firm PON, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet RS
Branka Ivančič PET, 4. ura 10.50 – 11.35 Zbornica
Danijela Želko PON, 1. ura 8.00 – 8.45 Pisarna ŠSS
Fanči Klobučar SRE, 5. ura 11.40 – 12.25 Zbornica
Helena Menger TOR, 2. ura 8.50 – 9.35 Kabinet  TJA
Irena Mesarec PON, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet RS
Ivjana Rožac ČET, 3. ura 10.00 – 10.45 Učilnica 3.a
Jasmina Bubnič
Kristina Gustinčič PET, 2. ura 8.50 – 9.35
Maja Sulčič ČET, 1. ura 8.00 – 8.45 Pisarna ŠSS
Martina Kandare TOR, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet RS
Mojca Čermelj PON, 5. ura 11.40 – 12.25
Natalija Volf TOR, 4. ura 10.50 -11.35 Zbornica
Neda Fabjančič
Petra Gec  SRE, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet RS
Suzana Godina Jelušič  PON, 4. ura 10.50 – 11.35 Učilnica 5.a
Vanda Jerala  ČET, 4. ura 10.50 – 11.35 Učilnica 3.b
Jerica Carič  PON, 5. ura 11.40 – 12.25 Učilnica 5.b
Dolores Zadel
Sebastijan Mavrič

 

6.-9.razred

Učitelj Dan Ura Prostor
Anita Penko Maslo
Blanka Kaltnekar ČET, 3. ura 10.00 – 10:45 Učilnica FIZ
Danijela Želko
Dejan Čeranič ČET  10.15-10.45 Kabinet ŠPO
Helena Menger TOR, 2. ura 8.50 – 9.25 Kabinet  TJA
Jaka Nemanič SRE, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet 
Lilijana Drobnjak ČET, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet ISP
Lilijana Čepar PON, 3. ura 10.00 – 10.45 Učilnica MAT
Maja Sulčič ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Pisarna ŠSS
Tjaša Dernikovič PON, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet KEM – BIO
Peter Kastelic SRE, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet ŠPO
Samo Meden TOR, 3. ura 10:00 – 10:45 Kabinet RAČ
Marjeta Rutar PET, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet SLJ
Suzana Štavar SRE, 2. ura 8.50 – 9.35 Učilnica ZGO – GEO
Tea Kocjančič ČET, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet DSP
Tjaša Race ČET, 2. ura 8.50 – 9.25 Kabinet SLJ 
Vesna Marion PET, 4. ura 10.50 – 11.35 Učilnica LUM
Vlasta Race Boljunčič TOR, 4. ura 10.50 – 11.35 Učilnica SL2
Barbara Hrvatin Novak PON, 4.ura 10.50 – 11.35 Kabinet TJA
Daša Rebec TOR, 3. ura  10.00 – 10.45  Knjižnica