E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

 

1.-5. razred

Učitelj Dan Ura Prostor
Andrejka Lukač ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Pisarna POM
Anita Firm PON, 3.ura 10.00 – 10.45 Kabinet RS
Branka Ivančič SRE, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet RS
Danijela Želko ČET, 1. ura 8.00 – 8.45 Pisarna ŠSS
Fanči Klobučar PON, 4.ura 10.50 – 11.35 Kabinet RS
Helena Menger PON, 5. ura 11.40- 12.25 Kabinet  TJA
Irena Mesarec TOR, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet RS
Ivjana Rožac TOR, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet RS
Jasmina Bubnič PON, 5. ura 11.40 – 12.25 Učilnica 4.a
Kristina Gustinčič ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Kabinet RS
Maja Sulčič ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Pisarna ŠSS
Martina Kandare ČET, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet RS
Mojca Čermelj PON, 5.ura 11.40 – 12.25 Kabinet RS
Natalija Volf TOR, 3.ura 10.00 -10.45 Kabinet RS
Neda Fabjančič TOR, 5. ura 11.40 – 12.25 Kabinet RS
Petra Gec PET, 4.ura 10.50 – 11.35 Kabinet RS
Suzana Godina Jelušič ČET, 4. ura 10.50 -11.35 Učilnica 5.a
Vanda Jerala SRE, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet RS
Jerica Carič PET, 3. ura 10.00 – 10.45 Učilnica 5.b
Rebeka Vidic PON, 1. ura 8.00 – 8.45 Knjižnica

 

6.-9.razred

Učitelj Dan Ura Prostor
Anita Penko Maslo PON, 4.ura 10.50 – 11.35 Učilnica GUM
Blanka Kaltnekar TOR, 3. ura 10.00 – 10:45 Učilnica FIZ
Danijela Želko ČET, 1. ura 8.00 – 8.45 Pisarna ŠSS
Dejan Čeranič PON, 3. ura  10.00-10.45 Kabinet ŠPO
Helena Menger PON, 5. ura 11.40 – 11.25 Kabinet  TJA
Jaka Nemanič SRE, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet RAČ
Lilijana Drobnjak PON, 6. ura 12.30 – 13.15 Kabinet ISP
Lilijana Čepar PON, 4. ura 10:50 – 11:35 Učilnica MAT
Maja Sulčič ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Pisarna ŠSS
Mirjana Metlika PON, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet KEM – BIO
Peter Kastelic PON, 3. ura 10.00 – 10.45 Kabinet ŠPO
Samo Meden SRE, 3. ura 10:00 – 10:45 Kabinet RAČ
Suzana Godina Jelušič ČET, 4. ura 10.50 -11.35 Učilnica 5.a
Suzana Štavar ČET, 2. ura 8.50 – 9.35 Učilnica ZGO – GEO
Tea Kocjančič ČET, predura 8.50 – 9.35 Kabinet DSP
Tjaša Race PON, 4. ura 10.50 – 11.35 Kabinet SLJ 
Vesna Marion PON, 2. ura 8.50 – 9.35 Zbornica
Vlasta Race Boljunčič TOR, 5. ura 11.40 – 12.25 Učilnica SL2
Barbara Hrvatin Novak ČET, 3.ura 10.00 – 10.45 Kabinet TJA