E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Tekmovanja

Učenci bodo lahko tekmovali iz naslednjih predmetnih področij:

Vrsta tekmovanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Računanje je igra      
Matematični kenguru      
Hitro računanje      
Matematika – Vegovo priznanje  15. 3. 2018    21. 4. 2018
Logika      
Naravoslovje (Kresnička)  6. 2. 2018    
Slovenščina (Mehurčki)  6. 4. 2018    
Slovenski jezik – Cankarjevo priznanje  12. 12. 2017  24. 1. 2018  10. 3. 2018
Angleški jezik  15. 11. 2017  18. 1. 2018  20. 3. 2018
Angleška bralna značka      
Biologija – Proteusovo priznanje  25. 1. 2018    17. 3. 2018
Kemija – Preglovo priznanje  15. 1. 2018    24. 3. 2018
Fizika – Stefanovo priznanje  6. 2. 2018  16. 3. 2018  14. 4. 2018
Geografija  16. 1. 2018  7. 3. 2018  13. 4. 2018
Zgodovina  5. 12. 2017  1. 2. 2018  17. 3. 2018
Italijanščina      
Kaj veš o prometu      
Športna tekmovanja      

 

 

 
 

Več prispevkov iz Učenci