E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Oddelki in učitelji

UČITELJI RAZREDNA STOPNJA 2017/18

 

Učitelj Poučuje Razrednik
Petra Gec razredni pouk 1. a
Mojca Čermelj razredni pouk 1. b
Natalija Volf razredni pouk 2. a
Martina Kandare razredni pouk 2. b
Ivjana Rožac razredni pouk 3. a
Vanda Jerala razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Suzana Godina Jelušič razredni pouk 5. a
Jerica Carič razredni pouk 5. b

 

UČITELJI PREDMETNA STOPNJA 2017/18

 

Učitelj Poučuje Razrednik
Vlasta Race Boljunčič slovenski jezik, zgodovina 6. razred
Samo Meden tehnika in tehnologija, izbirni predmeti 7. a
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, izbirni predmeti 7. b
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti 8. a
Suzana Štavar zgodovina, geografija 8. b
Helena Menger angleščina, nemščina 9. a
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti 9. b