05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolski koledar

Šolsko leto 2019/2020 se začne 2. 9. 2019 in konča 24.6.2020, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2020. Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: -prvo ocenjevalno obdobje traja od 2.9.2019 do 31.1.2020 -drugo ocenjevalno obdobje traja...

Oddelki in učitelji

ŠOLSKO LETO 2019/2020 UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE Učitelj  Poučuje Razrednik Petra Gec, Neda Fabjančič razredni pouk 1. a Mojca Čermelj, Anita Firm razredni pouk 1. b Natalija Volf razredni pouk 2. a Martina Kandare razredni pouk 2. b Ivjana Rožac razredni pouk 3. a...

Šolski zvonec

Pouk poteka po naslednjem razporedu učnih ur: Jutranje varstvo          06.30 – 08.00 ura 08.00 – 08.45 ura 08.50 – 09.35 ODMOR / malica        09.35 – 10.00 ura 10.00 – 10.45 ura 10.50 – 11.35 ura 11.40 – 12.25 ura 12.30 – 13.15 ODMOR / kosilo         13.15 – 13.30 /...

Predmetnik

V šolskem letu 2019/2020 bomo realizirali 189 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije. Delovnih sobot v šolskem letu 2019/20 ne bo. Vzgojno-izobraževalno delo poteka po programu...

Vizija in poslanstvo

Če želimo oblikovati posameznike, sposobne ustvarjalnega mišljenja in sposobne pomagati jutrišnji družbi k uspehu, je jasno, da šolanje, ki je aktivno raziskovanje realnosti, prekaša tisto, ki mladim ponuja zgolj pripravljene resnice. Jean Piaget, psiholog Brez...
Stran 1 od 212